CARE SUNT COSTURILE FINANȚĂRII?

Costul de finanțare este determinat pentru fiecare IMM în parte în funcție de bonitatea și riscul aferent fiecărui aderent, debitor și factură, dar și în funcție de apetitul de risc al fiecărui investitor care licitează factura. Comisionul platformei iFactor este în cuantum de 1.5% din valoarea facturii și se va deduce doar pentru tranzacțiilor de succes.

Powered by BetterDocs